TACKLE takes off after lottery funding

After receiving a grant from The National Lottery Community Fund to kickstart the year, OitC and its TACKLE programme are going from strength to strength!

 Learners across secondary school ages have praised the programme and acknowledged the impact TACKLE has had in shaping their futures and giving them the confidence to face life’s challenges head on.

As part of its programme, TACKLE has worked with employers including Sony, Morganstone Ltd, the DVLA, Ospreys Rugby and many others to expose learners to different work sectors, jobs and opportunities out there and how to progress on the career ladder.

A key to the programme’s success has come in the form of funding from the National Lottery Community Fund. The team have been able to develop their programme to work with a greater number of disengaged individuals, and more importantly keep them engaged for longer after creating a new two-year programme.

Specifically designed to work with disaffected young people, aged between 12-24, who are disconnected with school, employment or education, TACKLE’s main aim has been to create a better future for young people facing tough challenges giving them the opportunity to gain qualification and employability experience.

Learners who have taken part in the programme have applauded their experiences, commenting:

I would say Tackle has made me feel like I could do a lot more, made me see that I could be what I want to be, if I just put enough hard work into it. Nothing just comes to you on a silver plate. You need to go out there and get it”.

“I just feel better in general, I just feel more awake and ready. Because, before I didn’t even want to get out of bed, didn’t want to get on the bus. But, coming to school and having this to look forward to”.

Others have gone onto praise how the programme has improved their self-confidence and changed their outlook on their education and the future:

“It’s just pushed me to do things that I wouldn’t have done or even thought about.”

“My favourite part would be like knowing and finding out more about me. I’ve done stuff that I didn’t know I was even capable of doing.”

“I’ve understood education a lot more and it’s not something to just mess around with. Especially after listening to the rugby player, Paul James, and going to the college, like this is where I’m going to go next. I’m not going to be in this school for the rest of my life, kind of thing.”

There are three distinct strands to TACKLE, the schools programme for 12-16 year olds, a traineeship programme working with 16-18 year olds not in education, training or employment and an employability programme aimed at 18-24 year olds, similarly not education, training or employment, which has been supported by the Job Centre.

Speaking about the success of the programme, Dorian Evans, Employability Co-ordinator, Ospreys in the Community, said:

“It’s been great to see the programme and the team grow in what has been our biggest and best season yet. Having Nick White come on board to extend the team has been a real boost and he’s been a huge asset to the team.”

“We’ve been able to build stronger relationships with organisations including, NPTC, Big Ideas Wales, allowing us to add more to the programme. As well as improving those relationships, we’ve created new ones with the National Botanic Garden of Wales and Bridgend College. We’ve also been able to establish more girls only sessions for our learners and created our first ever Welsh TACKLE programme in Ysgol Bryntawe.”

Evans went on to praise the past alumni of the programme:

It’s also been great seeing our past TACKLE learners volunteering with us and working as part of the wider OitC team on matchdays and on our rugby camps. Our success with getting our learners into employment is increasing and higher than ever before.”

Despite the 16-24 strand coming to an end this week after a mock interview session at the Morganstone Brewery Field, the team are already looking forward to the season ahead.

“This is just the beginning for the programme, we’re all set for our busy Summer programme, as well as a busy June and July coming up.”

For more information, contact dorian.evans@ospreysrugby.com

 

Ar ôl derbyn grant o’r Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gicio bant y blwyddyn, OitC a’i rhaglen TACKLE yn mynd o gryfder i gryfder!

Mae dysgwyr ar draws ysgolion uwchradd wedi canmol y rhaglen a chydnabod y effaith mae TACKLE wedi cael a’i dyfodol a rhoi’r hyder i wyneb heriau bywyd.

Rhan o’r rhaglen, mae Tackle wedi gweithio gyda chyflogwyr gan gynnwys Sony, Morganstone Ltd, DVLA, Ospreys Rugby a mwy i ddatgelu dysgwyr i waith wahanol, swyddi a chyfleoedd mas na a sut i gynnydd mewn eu yrfa.

Mae allwedd i’r llwyddiant o’r rhaglen wedi bod mewn ffurf o’r cyllid o’r Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae tîm wedi datblygu eu rhaglen i weithio gyda mwy o uniglion sydd wedi ymddiethrio, a mwy yn bwysig, i gadw nhw ymgysylltiedig am amser hirach ar ôl credu rhaglen ddwy-flynedd newydd.

Dyluniodd y rhaglen yn penodol i weithio gyda phobl ifanc wedi dadrithio, oed rhwng 12-24, pwy sy ddim wedi cysylltiedig gyda ysgol, addysg neu cyflogaeth. Y prif nod o’r rhaglen wedi bod i creu dyfodol well o bobl ifanc pwy sy’n wyneb heriau anodd a rhoi nhw’r cyfle i ennill cymwysterau a phrofiad cyflogadweydd.

Dysgwyr pwy sy wedi cymryd rhan yn y rhaglen wedi cymeradwyo eu cyfleoedd, dweud:

 “Mae TACKLE yn wneud i fi deimlo’n fel dwi’n gallu gwnued lot mwy, mae e wedi gwneud i fi weld os ti’n gweithio’n galed ti’n gallu gwneud unrhywbeth. Mae rhaid i chi fynd mas a gweithio o e.”

“Dwi’n edrych ymlaen o’r sesiynau TACKLE, gwneud rhywbeth gwahanol bob dydd a brofi pethau wahanol gyda chyflogwyr wahanol a gweld beth sy’n mas yn y byd.”

Mae tri rhan o TACKLE, y rhaglen o ddysgwyr sy’n 12-16 oed, hyfforddeiaeth – rhaglen yn gweithio gyda phobl sy’n 16-18 pwy sy ddim mewn addysg, hyfforddi neu cyflogaeth. A’r rhaglen cyflogadwyedd wedi’i anelu at bobl ifanc sy’n 18-24 oed, yn debyg sy ddim mewn addysg, hyfforddi neu cyflogaeth, cefnogi gan y canolfan swydd.

Dweudodd Dorian Evans, cydlynydd cyflogadwyedd o Ospreys in the Community:

“Mae’n wych i weld y rhaglen a’r tîm yn tyfu yn ein tymor mwyaf a gorau. Mae Nick White yn dod ar bwrdd i ymestyn y tîm a mae e wedi bod ased enfawr!”

“Rydyn ni wedi adeiladu perthnasoedd cryfach gyda sefydliadau gan gynnwys NPTC, Big Ideas Wales. Yn ogystal a hyn rydyn ni wedi credu perthnasoedd newydd gyda Gardd Fotaneg Genedlaethol Cyrmu a Choleg Pen-y-Bont. Rydyn ni wedi sefydlu mwy sesiynau marched yn unig o’i dyswgwyr a chreu y cyntaf rhaglenni TACKLE yn Cymraeg yn Ysgol Bryntawe.”

Aeth Evans ar i ganmol y cyn-fyfyrwyr o’r rhaglen:

“Mae e wedi bod yn wych i weld ein cyn-fyfyrwyr TACKLE gwirfoddoli gyda ni a gweithio gyda’r tîm ehangach OitC ar diwrnod gêmau ac ar ein campau rygbi. Ein llwyddiant gyda chael dysgwyr mewn i gyflogaeth yn uwch nag erioed.”

Er gwaethaf y strand 16-24 yn dod i ben wythnos diwethaf ar ôl sesiynau cyfweliad ffug yn y Cae Fragdy Morgastone, y tîm yn edrych ymlaen i’r tymor nesa.

“Dim ond y dechrau yw hwnna i’r rhaglen, rydyn ni’n barod o’r tymor brysur ymlaen a chwpl o mis brysur dod lan.”

Am mwy o wybodaeth, cysylltu a dorian.evans@ospreysrugby.com