Support Your Club Choir! Cefnogwch Côr Y

The Ospreys supporters' choir will be singing on the pitch before kick off for Wales V England on March the 17th. After six months of rehearsals they are ready to do battle.

The Ospreys supporters' choir will be singing on the pitch before kick off for Wales V England on March the 17th. After six months of rehearsals they are ready to do battle against the Scarlets, Dragons and Blues' choirs and compete to sing the anthem. They need your support! If you are going to the match make sure you are in the stadium by 16:50 to cheer on your choir.You can catch their performance in the eighth episode of Codi Canu, 7.30pm, Sunday the 18th on S4C. At every regional match the choirs have sung at, the region has then gone on to win - not to jinx the performances, but we're hoping they can work their magic with Wales and keep that 100% record! 

Bydd y côr cefnogwyr y Gweilch 'yn canu ar y cae cyn y gic gyntaf ar gyfer Cymru V Lloegr ar Fawrth y 17eg. Ar ôl chwe mis o ymarferionmaent yn barod i wneud brwydr yn erbyn y Sgarlets, Dreigiau a chorau Blues 'a chystadlu i ganu anthem. Mae angen eich cefnogaeth! Os ydych yn mynd at y gêm gwnewch yn siwr eich bod yn y stadiwm gan 16:50 i godi ei galon ar eich côr.

Gallwch chi ddal eu perfformiad yn y bennod wythfed Codi Canu, 7.30pm, Dydd Sul y 18fed ar S4C. Ar bob gêm rhanbarthol y corauwedi canu yn, mae'r rhanbarth wedi mynd yna ymlaen i ennill - i beidio â Jinx y perfformiadau, ond rydym yn gobeithio y gallant weithio eu hud gyda Chymru ac yn cadw cofnod hwnnw 100%!