Exciting opportunity with OitC

Ospreys in the Community, with thanks to the National Lottery Community Fund, are seeking an enthusiastic and committed individual with good organisational skills, who can inspire others.

Ospreys in the Community, with thanks to the National Lottery Community Fund are seeking an enthusiastic and committed individual with good organisation and time managementskills, who can inspire others to fulfill their potential.

The successful candidate will be required to work with the Employability Co-ordinator, to plan and deliver high quality sports and educational activities with young people who are at risk of becoming NEET, and unemployed as part of the TACKLE Employability Programme within Ospreys in the Community, as well as supporting volunteers, casual staff and contribute to the evaluation process of the programme.  

 

Please click HERE to see a full job description. To apply please forward your CV with a cover letter, ensuring your application fully addresses the requirements for the role in no more than two pages.

 

We would also be grateful if you could let us know if you will require any special provision as a result of a disability should you be called for interview.

 

All applications should be submitted via email to Dorian Evans, Employability Co-ordinator on dorian.evans@ospreysrugby.com by 5pm on Monday 4th February 2019. The short-listed candidates will be interviewed at the Liberty Stadium week commencing 11th February 2019.

 

 

Mae Ospreys in the Community, gyda ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn edrych am unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig gyda sgiliau trefnu a rheoli amser da, a all ysbrydoli eraill i gyflawni eu potensial.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda'r Cydlynydd Cyflogadwyedd, i gynllunio a chyflwyno gweithgareddau chwaraeon ac addysgol o safon uchel gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn NEET, ac yn ddi-waith fel rhan o'r Rhaglen Cyflogadwyedd TACKLE o fewn Ospreys in the Community, yn ogystal â chefnogi gwirfoddolwyr, staff achlysurol a chyfrannu at broses werthuso'r rhaglen.

Cliciwch YMA i weld swydd ddisgrifiad llawn. I wneud cais, anfonwch eich CV gyda llythyr clawr, gan sicrhau bod eich cais yn cyfateb efo’r sgiliau anghenrediol ar gyfer y rôl, mewn dim mwy na ddwy dudalen.

Byddwn yn ddiolchgar os gallech rhoi gwybod i ni os bydd angen unrhyw ddarpariaeth arbennig arnoch o ganlyniad i anabledd pe bai yn cael eich galw am gyfweliad.

I ymgeisio danfonwch eich cais trwy e-bost at Dorian Evans, Cydlynydd Cyflogadwyedd i dorian.evans@ospreysrugby.com erbyn 5yp ddydd Llun 4ydd Chwefror 2019. Bydd yr ymgeiswyr rhestr fer yn cael eu cyfweld yn Stadiwm y Liberty ar ddydd Mercher 13eg Chwefror.

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol