Camp Rygbi yn y Gymraeg

Eleni, mi fydd y Gweilch yn y Gymuned yn lansio'n cwrs haf rygbi cyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg, ar y cyd â'r Urdd.OitC launch our first Welsh language rugby camp, run in association with the Urdd.

Mae cwrs haf y Gweilchyn y gymuned yn dychwelyd eto eleni, ac yn cynnig ' Camp Rygbi yn y Gymraeg '- gwasanaeth a chyfle newydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Hwn yw y tro cyntaf i'r Gweilch gydweithio gyda'r Urdd i gynnal y fath hon o gwrs yn y dalgylch.

Mi fydd hi'n gyfle i fwynhau gweithgareddau Rygbi gan ddefnyddio'r Gymraeg, ac yn gyfle I ehangu' r gweithgareddau a phrofiadau yn y Gymraeg y tu hwnt i ffiniau'r ysgol.

Cynhelir y cwrs haf ar Awst 29ain, rhwng 8.30yb a 3.30yp, yn yr Academi Chwaraeon yn Llandarsi. Croesawir plant rhwng 6-12 oed a phris y diwrnod fydd £30.

Boed yn chwaraewyr brwdfrydig neu gwbl ddibrofiad, bydd y cwrs yn cynnig cyfle i ddatblygu sgiliau rygbi pellach, cwrdd â ffrindiau newydd, hwyl a sbri, a hyn oll drwy'r Gymraeg.

Mynegodd Alyn Lake, Cydlynydd Rhaglen y Gymuned,
'Rydyn yn falch i gynnig cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â'r cyrsiau rygbi sydd eisoes yn llwyddiant. Mi fydd y Camp Rygbi yn y Gymraeg yn gyfle gwych i siaradwyr Cymraeg i fwynhau'r gêm, datblygu eu sgiliau, a chael hwyl a sbri, hyn oll tra' n cyfathrebu trwy'r Gymraeg.'
'Rydym yn falch iawn i gefnogi'n gweledigaeth a strategaeth Cymraeg 2050 y Cynulliad Cymraeg. Wrth gyflwyno cyfle oedd chwaraeon cyfrwng Cymraeg, anelwn at hybu a chynyddu defnydd yr iaith o fewn ein cymuned.'


Am fwy o wybodaeth, neu i fachu lle, gwasgwch YMA .The return of the Ospreys in the Community Rugby Camps this summer sees the introduction of a brand new offering, Camp Rygbi yn y Gymraeg, which will operate through the medium of Welsh. This is the first rugby camp of its kind within the Ospreys region and is being run in partnership with Urdd. Allowing attendees to enjoy the sport using the Welsh language, this camp aims to help fill the gap of sports and activities, held outside of schools, that are provided in Welsh.

 

The camp will take place on 29th August, from 8.30am-3.30pm, in Llandarcy Academy of Sport. The camp is open to children that are 6-12 years old, at a cost of just £30 for the whole day. Whether your child is rugby mad or has never picked up a ball, this camp provides a fantastic opportunity for attendees to improve their rugby skills, make new friends and have fun, all whilst using the Welsh language.

 

Alyn Lake, Community Programme Co-ordinator, commented:

 

“We’re delighted to be able to offer a camp, run through the medium of Welsh, as an addition to our already wide range of rugby camps. Camp Rygbi yn y Gymraeg is a fantastic opportunity for first-language Welsh speakers to enjoy the sport, have fun and build on their skills, all whilst communicating in Welsh.

 

“We’re proud to be supporting the Welsh Assembly Government’s Cymraeg 2050 strategy here at Ospreys in the Community. By introducing sporting opportunities that take place in Welsh for children we hope to encourage a more active use of the language as a whole.”

 

For more information or to book spaces on our camps, please click HERE.