Adwaith - Gareth Thomas

Ar ôl chwarae yn y gêm erbyn Pau dros y penwythnos, siaradon ni I Gareth Thomas I glywed ei feddyliau.

“Roedd llawer o bethau da yn y gêm, ond doedd ddim digon o bethau da gyda ni yn rhwystredig. Yn enwedig yn y hanner cyntaf, oedd y lineout rhy scrappy o ni, a roedd Pau gallu cymryd mantais erbyn ni.”

Aeth y Ospreys I’r egwyl 7-0 lawr erbyn Pau, ond caethon nhw decharu gryf o’r ail hanner.

“Cathon ni dechrau cryf I’r ail hanner a sgorion ni cwpl o ceisau neis. Ond yn anffoddus, roedd cwpl o gamgymeriad gyda ni caniateir Pau I dod nôl aton ni. Sgorion ni, wedyn sgorion nhw bob amser, roedd tipyn bach o slac gyda ni a chwpl o wallau. Mae llawer o bethau o ni I weithio arno nawr cyn y gêm erbyn Glasgow penwythnos nesa.”

Siarad am y bechgyn ifanc yn y cystadleuath, dweudodd e: “Os ti’n edrych ar y tymor mewn cyfan, y cylchdroi o’r sgwad yn rhoi siawns da I’r bois ifanc I sefyll lan. Roedd Tiaan Thomas-Wheeler a Harri Morgan yn y cefn a Will Griffiths yn y pac, mae nhw wedi dangos beth mae nhw’n gallu wneud mewn cystadleuaeth ma. Mae profiad gyda nhw nawr I fynd ymlaen mewn gêmau fawr pan y chwarewyr rhyngwladol I fwrdd.”

Mae Ospreys yn dychwelyd I’r GuinnessPRO14 penwythnos nesa, pan rydyn ni’n teithio I’r Alban I ymuno Glasgow Warriors. Ein gwrthwynebwyr penwythnos yma yn eistedd ail yn y tabl ar 42 o bwyntau. Mae Ospreys yn eistedd mewn trydydd ar 37.

“Mae’n lan I ni nawr, I weithio’n galed I geisio I mynd top o’r tabl. Os ni’n gallu gweithio ar popeth mewn hyfforddi yn y penwythnos ma a chael wythnos wych cyn y gêm, yn gobeithio dwi’n gallu mynd mas erbyn Glasgow a rhoi perfformiad wych erbyn nhw a ennill.”

“Mae’n mynd I fod yn galed o ni erbyn nhw, ond mae cam da o ni gyd I sefyll lan a dangos beth ni’n gallu wneud fel sgwad.”